DANH SÁCH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
(Tính đến 19/06/2024)
Stt Họ tên Giới tính Năm sinh Ngành Năm Học hàm Email Số điện thoại Ghi chú
1. Giáo sư
1 Bùi Văn Ga 18-11-1957 Cơ học 2002 Giáo sư buivanga@ac.udn.vn 0913402278
2 Trần Văn Nam 10-04-1958 Cơ khí 2014 Giáo sư tvntran@ac.udn.vn 0913477045
3 Nguyễn Trường Sơn 09-09-1962 Kinh tế 2014 Giáo sư sonnt@due.edu.vn 0913403739
4 Hoàng Phương Hoa 02-04-1963 Xây dựng cầu, hầm 2022 Giáo sư hphoa@dut.udn.vn 0935888072
5 Lê Kim Hùng 13-11-1957 Kỹ thuật điện 2014 Giáo sư lekimhung@dut.udn.vn 0914112526
6 Võ Xuân Tiến 20-01-1955 Kinh tế 2015 Giáo sư voxuantien@due.edu.vn 0913423115
7 Trương Bá Thanh 01-01-1960 Kinh tế 2010 Giáo sư thanh.tb@due.edu.vn 0906569999
2. Phó Giáo sư
8 Trần Xuân Bách 23-10-1963 Giáo dục đại học 2016 Phó Giáo sư txbach@ued.udn.vn 0913419226
9 Nguyễn Hòa Nhân 27-10-1960 Tài chính 2013 Phó Giáo sư nhannh@due.edu.vn 0905101470
10 Giang Thị Kim Liên 1 23-09-1971 Hoá hữu cơ 2018 Phó Giáo sư gtklien@ac.udn.vn 0935268555
11 Trần Ngọc Ánh 19-01-1958 Triết học 2018 Phó Giáo sư anhtn@due.edu.vn 0905164874
12 Lê Hữu Ái 16-03-1960 Triết học 2009 Phó Giáo sư ailh@due.edu.vn 0903533123
13 Dương Việt Dũng 08-06-1964 Cơ khí Giao thông 2014 Phó Giáo sư dvdung@dut.udn.vn 0903504702
14 Trương Hoài Chính 23-04-1958 Xây dựng công nghiệp và dân dụng 2013 Phó Giáo sư thchinh@dut.udn.vn 0511.824799
15 Trần Văn Quang 10-08-1963 Công nghệ môi trường 2014 Phó Giáo sư tvquang@dut.udn.vn 0903503376
16 Nguyễn Văn Mỹ 01-10-1971 Xây dựng 2023 Phó Giáo sư nvmy@dut.udn.vn 0903509529
17 Nguyễn Lan 11-11-1971 Xây dựng công trình đặc biệt 2019 Phó Giáo sư nlan@dut.udn.vn 0983735935
18 Phan Cao Thọ 05-09-1963 Xây dựng 2011 Phó Giáo sư pctho@ute.udn.vn 0913405145
19 Nguyễn Xuân Toản 29-12-1967 Xây dựng cầu đường 2013 Phó Giáo sư nxtoan@dut.udn.vn 0973779988
20 Lê Thị Kim Oanh 1 04-06-1966 Kinh tế và quản lý 2014 Phó Giáo sư ltkoanh@dut.udn.vn 0985756959
21 Hoàng Dương Hùng 14-03-1967 2007 Phó Giáo sư hdhung@dut.udn.vn 0903503583
22 Trần Thanh Sơn 27-10-1972 Kỹ thuật nhiệt lý thuyết 2018 Phó Giáo sư ttson@dut.udn.vn 0975056688
23 Phạm Cẩm Nam 01-01-1966 Công nghệ vật liệu 2010 Phó Giáo sư camnamp@yahoo.com 0987873154
24 Đoàn Thị Thu Loan 1 14-08-1971 Công nghệ vật liệu 2014 Phó Giáo sư Dttloan2001@yahoo.com 0935884986
25 Trương Hữu Trì 20-09-1973 Hoá dầu 2018 Phó Giáo sư thtri@dut.udn.vn 0932445199
26 Ngô Văn Dưỡng 12-12-1961 Điện kỹ thuật 2009 Phó Giáo sư nvduong@ac.udn.vn 0913405526
27 Lê Thành Bắc 02-03-1966 Điện 2010 Phó Giáo sư lethanhbac@ac.udn.vn 0913423178
28 Nguyễn Văn Tuấn 01-01-1963 Điện tử viễn thông 2011 Phó Giáo sư nvtuan@dut.udn.vn 0903515000
29 Võ Trung Hùng 20-01-1968 Toán Tin 2009 Phó Giáo sư vthung@ute.udn.vn 0905847373
30 Lưu Trang 10-03-1963 Lịch sử 2012 Phó Giáo sư ltrang@ued.udn.vn 0914009921
31 Trần Hữu Phúc 03-08-1971 Ngôn ngữ học 2017 Phó Giáo sư thphuc@ufl.udn.vn 0913465993
32 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 1 18-07-1970 Kế hoạch 2018 Phó Giáo sư 0511.835200
33 Lưu Quý Khương 05-04-1960 Kế hoạch 2009 Phó Giáo sư lqkhuong@ufl.udn.vn 863847
34 Nguyễn Văn Long 01-10-1973 Tiếng Anh 2015 Phó Giáo sư nvlong@gmail.com 0905397397
35 Dương Quốc Cường 10-11-1958 Ng.cứu ngôn ngữ, so sánh 2014 Phó Giáo sư cuonganh58@gmail.com 511.3746852
36 Bùi Trọng Ngoãn 20-08-1960 Lý luận ngôn ngữ 2017 Phó Giáo sư btngoan@ued.udn.vn 0914097175
37 Lê Đức Luận 15-04-1958 Ngôn ngữ học 2014 Phó Giáo sư ldluan@ued.udn.vn 0905560255
38 Hoàng Tùng 01-01-1972 Kế hoạch 2011 Phó Giáo sư
39 Nguyễn Mạnh Toàn 05-10-1971 Kinh tế 2011 Phó Giáo sư nm_toan@due.edu.com 0905141515
40 Đoàn Ngọc Phi Anh 16-04-1973 Kinh tế 2016 Phó Giáo sư phianhdn@due.edu.vn 0913059177
41 Nguyễn Công Phương 05-11-1971 Quản trị doanh nghiệp 2011 Phó Giáo sư phuong.nc@due.edu.vn 0905557372
42 Ngô Hà Tấn 20-10-1959 Kế toán 2010 Phó Giáo sư ngohatankt@gmail.com 0914018986
43 Đường Nguyễn Hưng 12-04-1974 Kế toán 2016 Phó Giáo sư hungdn@due.edu.vn 0905364989
44 Đào Hữu Hòa 18-04-1963 Kinh tế 2013 Phó Giáo sư hoadh@due.edu.vn 0903547789
45 Nguyễn Thanh Liêm 08-06-1963 Kế hoạch 2014 Phó Giáo sư 3251415
46 Nguyễn Ngọc Vũ 10-05-1969 Kế toán 2009 Phó Giáo sư nnvu@ac.udn.vn 0905029990
47 Võ Thị Thúy Anh 1 02-07-1974 Tài chính 2012 Phó Giáo sư anhvtt@due.edu.vn 0983449335
48 Phan Quí Trà 26-09-1974 Cơ khí 2018 Phó Giáo sư phanquitra@gmail.com 0913069466
49 Trương Hồng Trình 18-10-1971 Quản lý công nghiệp 2016 Phó Giáo sư trinhth@due.edu.vn 0946114488
50 Lê Văn Huy 28-04-1975 Quản trị kinh doanh 2012 Phó Giáo sư levanhuy@due.edu.vn 0935369369
51 Nguyễn Đình Lâm 14-10-1966 Kỹ thuật dầu khí 2011 Phó Giáo sư ndlam@dut.udn.vn 0989078015
52 Lê Quang Sơn 12-04-1964 Tâm lý học 2012 Phó Giáo sư lqson@ac.udn.vn 0983048505
53 Lê Cung 01-01-1958 Cơ học vật liệu 2011 Phó Giáo sư lcung@dut.udn.vn 0905124879
54 Võ Chí Chính 20-05-1962 Kế hoạch 2005 Phó Giáo sư vcchinh@dut.udn.vn 0915856567
55 Ngô Văn Hà 05-03-1968 Lịch sử 2016 Phó Giáo sư hanv@due.edu.vn 0983396787
56 Nguyễn Phúc Nguyên 27-09-1975 Quản trị kinh doanh 2016 Phó Giáo sư nguyennp@due.edu.vn 0901908999
57 Lâm Chí Dũng 16-11-1960 Kinh tế 2009 Phó Giáo sư dunglc@due.edu.vn 0905118078
58 Đặng Tùng Lâm 29-09-1969 Tài chính ngân hàng 2020 Phó Giáo sư dangtlam@due.edu.vn 0915858458
59 Nguyễn Chí Công 04-12-1975 Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện 2018 Phó Giáo sư nccong@dut.udn.vn 0905150703
60 Nguyễn Hồng Hải 04-11-1975 Xây dựng cầu đường 2018 Phó Giáo sư nhhai@dut.udn.vn 0918326818
61 Châu Trường Linh 03-12-1974 Xây dựng cầu đường 2015 Phó Giáo sư Chau-linh@dut.udn.vn 0913422267
62 Nguyễn Thị Diệu Hằng 1 09-12-1971 Kỹ thuật dầu khí 2018 Phó Giáo sư ntdhang@dut.udn.vn 0905743565
63 Nguyễn Tấn Khôi 02-08-1973 Công nghệ thông tin 2015 Phó Giáo sư 0511.842013
64 Nguyễn Quang Giao 04-06-1974 Quản lý giáo dục 2016 Phó Giáo sư nqgiao@ac.udn.vn 0905135406
65 Nguyễn Bá Trung 15-11-1976 Hoá học 2016 Phó Giáo sư nbtrung@smp.udn.vn 0905188257
66 Võ Văn Minh 23-07-1976 Khoa học môi trường 2015 Phó Giáo sư vvminh@ued.udn.vn 0905234706
67 Nguyễn Văn Cường 12-10-1965 Chính trị_SP 2014 Phó Giáo sư nvcuong@dut.udn.vn
68 Tô Thúy Nga 1 10-04-1971 Kế hoạch 2022 Phó Giáo sư ttnga@dut.udn.vn 0905586568
69 Bùi Quang Bình 16-07-1959 Kinh tế 2009 Phó Giáo sư binhbq@due.edu.vn 0905177537
70 Huỳnh Thị Diệu Linh 1 27-01-1979 Kinh doanh quốc tế 2023 Phó Giáo sư linhhtd@due.edu.vn 0905545888
71 Nguyễn Anh Tuấn 09-04-1978 Kiến trúc 2019 Phó Giáo sư natuan1@dut.udn.vn 0903505032
72 Huỳnh Công Pháp 30-12-1977 Công nghệ thông tin 2016 Phó Giáo sư hcphap@vku.udn.vn 0905114500
73 Nguyễn Văn Hướng 16-01-1978 Xây dựng công trình thuỷ 2019 Phó Giáo sư nvhuong@dut.udn.vn 0905168765
74 Nguyễn Văn Dũng 01-01-1962 Kế hoạch 2012 Phó Giáo sư nvdung@dut.udn.vn 0989077484
75 Phạm Anh Đức 26-09-1976 Quản lý dự án Xây dựng 2020 Phó Giáo sư paduc@dut.udn.vn 0913452678
76 Đỗ Hữu Đạo 12-03-1980 Cơ học kỹ thuật 2022 Phó Giáo sư dhdao@dut.udn.vn 0914000545
77 Lưu Đức Bình 24-09-1980 Cơ khí 2018 Phó Giáo sư ldbinh@dut.udn.vn 0914015014
78 Đặng Minh Nhật 20-10-1971 Kế hoạch 2011 Phó Giáo sư dmnhat@dut.udn.vn 0913486813
79 Nguyễn Thanh Bình 16-06-1975 Công nghệ thông tin 2013 Phó Giáo sư ntbinh@vku.udn.vn 0914747974
80 Lê Tự Hải 01-01-1968 Hoá học 2007 Phó Giáo sư lthai@ued.udn.vn 0914048572
81 Phạm Quý Mười 20-01-1980 Toán học 2022 Phó Giáo sư pqmuoi@ued.udn.vn 0904169124
82 Lê Tiến Dũng 17-01-1981 Kỹ thuật điện 2018 Phó Giáo sư ltdung@dut.udn.vn 0912483535
83 Lê Đình Dương 11-11-1981 Kỹ thuật điện 2019 Phó Giáo sư ldduong@dut.udn.vn 0905320755
84 Nguyễn Đình Sơn 08-07-1981 Cơ khí 2022 Phó Giáo sư ndson@dut.udn.vn 0905221781
85 Nguyễn Tấn Hưng 31-07-1980 Điện tử viễn thông 2019 Phó Giáo sư hung.nguyen@dut.udn.vn 0905993687
86 Đặng Công Thuật 18-11-1981 Cơ học kỹ thuật 2018 Phó Giáo sư dangcongthuat@dut.udn.vn 0913527757
87 Nguyễn Thị Trâm Anh 1 22-07-1980 Tâm lý giáo dục_SP 2023 Phó Giáo sư nttanh@ued.udn.vn 0916040319
88 Phạm Quốc Thái 31-12-1982 Kỹ thuật cơ khí 2020 Phó Giáo sư pqthai@cb.dut.udn.vn 0914487047
89 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 15-03-1978 Kỹ thuật dầu khí 2023 Phó Giáo sư nttxuan@dut.udn.vn 0982144369
90 Nguyễn Văn Chính 11-06-1983 Xây dựng 2022 Phó Giáo sư nvchinh@dut.udn.vn 0905715991
91 Tào Quang Bảng 01-05-1983 Cơ khí chế tạo máy 2022 Phó Giáo sư taoquangbang@yahoo.com 0905062242
92 Hồ Viết Thắng 05-08-1983 Hoá học 2023 Phó Giáo sư hvthang@dut.udn.vn
93 Phạm Ngọc Phương 02-07-1984 Xây dựng đường ôtô và đường phố 2023 Phó Giáo sư pnphuongdb@gmail.com 0979062057
94 Nguyễn Văn Hiếu 13-10-1982 Vật lý_SP 2017 Phó Giáo sư nvhieu@ued.udn.vn 0983633596
95 Trương Công Quỳnh 15-04-1981 Toán học 2017 Phó Giáo sư tcquynh@ued.udn.vn 0915659433
96 Đặng Hữu Mẫn 13-02-1984 Tài chính 2020 Phó Giáo sư man.dang@due.edu.vn 0983132054
97 Dương Minh Quân 29-01-1984 Điện 2022 Phó Giáo sư 0978468468
98 Võ Ngọc Dương 02-04-1985 Xây dựng công trình thuỷ 2019 Phó Giáo sư vnduong@dut.udn.vn 0905700100
99 Phan Hoàng Nam 26-07-1985 Xây dựng cầu đường 2023 Phó Giáo sư phnam@dut.udn.vn 0905934512
100 Đặng Phước Vinh 19-09-1985 Cơ khí 2023 Phó Giáo sư dpvinh@dut.udn.vn 0978498964
101 Võ Duy Hùng 25-06-1986 Xây dựng cầu đường 2023 Phó Giáo sư vhhung@dut.udn.vn 0983082663
102 Trần Quang Hưng 18-06-1979 Kế hoạch 2016 Phó Giáo sư tqhung@dut.udn.vn 0947747576
103 Nguyễn Lê Hùng 25-02-1978 Điện tử 2014 Phó Giáo sư nlhung@ac.udn.vn 0932408867
104 Lê Văn Dũng 06-09-1979 Toán học 2022 Phó Giáo sư lvdung@ued.udn.vn 0935110108
105 Trương Anh Thuận 16-06-1983 Lịch sử Việt Nam cận đại và hiện đại 2023 Phó Giáo sư tathuan@ued.udn.vn 01626068774
106 Ngô Minh Hiền 1 30-08-1965 Văn học Việt Nam 2017 Phó Giáo sư nmhien@ued.udn.vn 0905124200
107 Nguyễn Hữu Hiếu 01-09-1981 Kỹ thuật điện 2018 Phó Giáo sư nhhieu@dut.udn.vn 01299223574
108 Bùi Thị Minh Tú 1 04-12-1981 Điện tử viễn thông 2018 Phó Giáo sư btmtu@dut.udn.vn 0935931935
109 Nguyễn Chánh Tú 23-01-1965 Điện tử viễn thông 2007 Phó Giáo sư nctu@dut.udn.vn 0914287289
110 Phạm Thị Kim Thoa 1 01-01-1981 Quản lý môi trường 2018 Phó Giáo sư ptkthoa@dut.udn.vn 328867777
111 Kiều Thị Kính 1 11-02-1986 Sinh - Môi trường_SP 2023 Phó Giáo sư ktkinh@ued.udn.vn 0935010355
112 Lê Phước Cường 14-06-1985 Quản lý môi trường 2019 Phó Giáo sư lpcuong@dut.udn.vn 0935140685
113 Lê Thị Xuân Thùy 1 29-06-1981 Quản lý môi trường 2019 Phó Giáo sư ltxthuy@dut.udn.vn 0905943889
114 Nguyễn Thị Hằng Phương 1 01-09-1980 Tâm lý học 2023 Phó Giáo sư nthphuong@ued.udn.vn 0912423719
115 Nguyễn Đình Minh Tuấn 07-02-1984 Kỹ thuật dầu khí 2023 Phó Giáo sư ndmtuan@dut.udn.vn 0935350645
116 Trần Trung Vinh 25-01-1983 Kinh tế 2020 Phó Giáo sư vinhtt@due.edu.vn 0914301309
117 Phan Trần Đăng Khoa 22-08-1985 Điện tử viễn thông 2023 Phó Giáo sư ptdkhoa@dut.udn.vn 0935000545
118 Trần Văn Sáng 07-10-1976 Ngôn ngữ học 2017 Phó Giáo sư tvsang@ued.udn.vn 0914051576
119 Nguyễn Minh Lý 29-11-1986 Sinh vật thực vật học 2023 Phó Giáo sư nmly@ued.udn.vn 0905083352
120 Trịnh Đăng Mậu 05-06-1986 Sinh thái 2023 Phó Giáo sư tdmau@ued.udn.vn 0948765483
121 Lê Mỹ Dung 1 24-10-1975 Tâm lý học 2023 Phó Giáo sư lmdung@ued.udn.vn 0913529435
122 Nguyễn Thành Đạt 07-06-1988 Kế hoạch 2023 Phó Giáo sư datnt@due.edu.vn 0986193302
123 Nguyễn Thanh Hưng 08-07-1974 2013 Phó Giáo sư nthung@ued.udn.vn 0914111101
124 Nguyễn Thanh Tùng 21-09-1975 2017 Phó Giáo sư nttung@ac.udn.vn 0913412595
125 Nguyễn Thế Dương 15-03-1979 2021 Phó Giáo sư